Disclaimer

Algemeen

Mesologie Soesterberg, heeft de uiterste zorgvuldigheid betracht teneinde deze website zo compleet, actueel, correct, en toegankelijk mogelijk houden. Desondanks kunnen aan de inhoud van deze site geen rechten worden ontleend. Mesologie Soesterberg sluit alle aansprakelijkheid uit voor iedere directe of indirecte schade die het gevolg is en/of verband houdt met het gebruik van mesologie-soesterberg.nl of met de tijdelijke onmogelijkheid deze site te kunnen bezoeken of raadplegen. Het overnemen van gegevens van deze site, anders dan voor eigen gebruik, is niet toegestaan.
© Het Copyright van alle informatie op deze site is nadrukkelijk voorbehouden aan Mesologie Soesterberg.